COWBELL NEDİR?

COWBELL NEDİR?

Cowbell Hakkında

Cowbell ya da diğer ismiyle inek çanı, karşımıza daha çok popüler müzikte çıksa da, kökeni yemyeşil çayırlarda serbestçe dolaşan hayvanların sahiplerinin onları kaybetmemek için buldukları bir yönteme dayanmaktadır.
Böylelikle çobanlar, bu aleti hayvanın boynuna taktıklarında, hayvan gezinmeye başladıktan sonra onu takip edebilmeleri onlar için kolaylaşabilecekti. İneklerde daha sık kullanıldığı için cowbell adını almıştır.

            Cowbell enstrümanı,1920’lerde ilk kez Amerikan hillbilly müziğinde yerini almış olup günümüz pop müziğinde de kullanılmaya devam edilmektedir. Şimdi ise cowbell enstrümanı müziğe nasıl yansımış ve enstrümanın çeşitlerini görelim:

Tokmağı olmayan çan (Clapperless cowbell)

Clapperless cowbell enstrümanı, Latin Amerika ve go-go müziğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sanatçı, çubuğunu çanın farklı kısımlarına vurarak farklı ses tonları elde eder. Bu çanlar, özellikle Batı Afrika olmak üzere dünyanın birçok yerinde çello ile birlikte kullanılır.

Brezilya kültüründe bu enstrümana Agogô ismi verilmiştir. Küba kültürüne ise Cencerro adı ile girmiş olup bongo adı verilen davulu çalan kişi tarafından da kullanılabilmektedir. Batı Hint Adalarında ise bu enstrüman timbal ile birlikte çalınmaktadır.

Akortlu çan (Tuned cowbell)

Diğer cowbell enstrümanı çeşitlerine göre en gürültülü olanıdır. Alman kültüründe bu enstrümanlara Almglocken adı verilmektedir. Kuzey Alplerinin turistik bir cazibesi olup cazibesini klasik müziğe de yansıtmaktadır.

Agogô

Yoruba dilinde çan anlamına gelen agogô, şimdi tüm dünyada kullanılan fakat kökeni en eski samba enstrümanlarına dayanan bir müzik enstrümanıdır. Aynı zamanda Yoruba halkının dini törenlerinde kullanılmakla beraber daha sonradan köle olma zorunluluğunda bırakılmış Afrikalıların dini inançlarında da yerini almıştır.

Skrabalai

Litvanya kültürüne ait tahta çanlardan oluşmuş perdeli bir müzik aletidir. Skrabalai’ın tarihi çok eski zamanlara uzanmaktadır. Çobanlar, hayvanlarını serbestçe dolaştırırken onları bulmakta zorlanmamak için bu çanlardan faydalanmışlardır.

POST A COMMENT